dakika dakika tekirdağ çorlu haberleri

gazete tekirdağ
ANA SAYFA   |    HAKKIMIZDA   |    GÜNDEM   |     POLİTİKA    |     EKONOMİ    |     SPOR   |     İLETİŞİM  

SANDIK KURULLARI

Değerli Arkadaşım, Ramazan Toprak, facebook sayfasında güzel bir yorumda bulunmuş.

Sizlerle paylaşmakistedim.

Devamında, YSK web safasından ve ilgili Kanundan alıntıları bulacaksınız.

Elbette YSKkararları kesindir 23 Haziranda seçem İBB Başkan için yenilecencektir.

Yasal durumu bilin istedik.

Ayrıca , CHP bavurusu ile ilgili olarak Değerli arkadaşım Bülent Düşko'nun yorumunu

sizler paylaştım.ŞK

Ramazan Toprak

İnsanların aklıyla dalga geçiyorsunuz. Efendim deniyor ki; Kamu görevlisi olmayanlardan atanan sandık başkanı, tamam da sandık başkanı atandığı anda kamu görevlisi olmuştur zaten.

Neden;

Sandık kurulu Başkanlığını yapacak kişiyi İlçe Seçim Kurulu kaymakamlıklara bir yazı yazarak ister. kaymakam da ilçesindeki kamu kurumlarına bir yazı yazar, kamu kurumları sandık kurulu başkanlığı yapabilecek eğitim ve bilgiye sahip personelin isim ve adresini kaymakamlığa, kaymakam da İlçe seçim kuruluna bildirir. İlçe Seçim Kurulu da listedeki kişileri elbette inceler, seçer ve sandık kurulu üyeliğine atar. Atamayı kamu otoritesi yapmıştır. Atananın görevi bellidir. kısa bir süre için kamu görevi yapacaktır. Görevleri, yekileri ve yapacağı işler Seçim Kanunu ve İlgili yönetmeliklerinde tarif edilmiştir, kaldı ki bu konuda kendisine yeteri kadar eğitimde verilmiştir.Bu kişiler arasında bankalarda çalışan kimseler de varmış deniliyor olsun. Kişiyi kanun gereği atayan kamu kudreti, kişinin atandığı iş kamu hizmeti, atayanda atananda bunu böyle biliyor.

Deniliyor ki yine; Efendim 657. Sayılı kanuna tabi olacak (televizyonlardaki tartışma programlarında)

298 Sayılı Seçim kanunun 22 maddesi aynen aşağıdadır.

“İlçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesi, mülki idare amiri tarafından yerleşim yeri adresleri esas alınmak suretiyle ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir. İlçe seçim kurulu başkanı, bu kamu görevlileri arasından ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit eder ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanları sandık kurulu başkanı olarak belirler.

Sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde, kamu görevlileri arasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye kurula başkanlık eder.”

Görüleceği üzere kanun metninde ne 657, ne 399 ne başka bir kanun var “ ilçede de tüm kamu görevlilerinin listesi”nden söz ediliyor. Buradan şunun alaşılması gerekmez mi kamuya ait işyerleri ve bu işyerine (kamu bankaları dahil) bir hizmet akdi ile bağlı olarak, çalışanların tamamı, (memur işçi) farketmez kamu görevlisidir.Kaymakamlık ve İlçe Seçim Kurulu kamu kurum ve kuruluşları ile kamu görevlisinin ne anlama geldiğini bilir zaten.

Mani hali bulunmayanların arasından sandık kurulu başkanını ata, seçimi yaptır, sonra da seçim sonuçları işinize gelmediği için sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olmaması nedeniyle seçimi iptal et. İnsanların aklıyla dalga gecilemez.


İl Seçim Kurulu İl seçim kurulu,

iki yılda bir ocak ayının son haftasında, il merkezinde görev yapan en kıdemli hâkimin başkanlığında merkez ilçe seçim kurulu başkanlarından sonra gelen en kıdemli iki üyeden oluşur. Son milletvekili genel ve ara seçimlerinde kendi listesinden Türkiye Büyük Millet Meclisine seçilmiş en az bir üyeye sahip olan veya 298 sayılı Kanun’un 14. maddesinin dördüncü bendi gereğince Yüksek Seçim Kurulunca tespit ve ilân edilen siyasi partilerden o il ve ilçede teşkilatı olanlar il ve ilçe seçim kurullarında birer temsilci bulundururlar. İl seçim kurulu iki yıl süre ile görev yapar. İl Seçim Kurulu, seçim çevresi içinde seçimin düzenle yürütülmesini sağlamak için gereken bütün tedbirleri alıp, İl’e bağlı ilçe seçim kurullarından gelen tutanakları birleştirerek il seçim çevresi için tutanak düzenlemekle görevlidir.

İlçe Seçim Kurulu İlçe seçim kurulu;

bir başkan ile altı üyeden oluşur. İki yıl süre ile görev yapar. İlçedeki en kıdemli hâkim, kurulun başkanıdır. Kurulun iki üyesi kamu görevlileri arasından, dört üyesi ise son milletvekili genel ve ara seçimlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisine seçilmiş en az bir üyeye sahip olan veya Yüksek Seçim Kurulunca seçime katılma yeterliliği tespit ve ilân edilen siyasi partilerden o il ve ilçede teşkilatı olanlar arasından belirlenir. İlçe seçim kurulları, ilçe çevresinde seçimin düzenle yürütülmesini sağlamak için gereken bütün tedbirleri alıp, sandık kurullarını kurmakla, sandık kurullarının teşekküllerine, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyerek karara bağlamakla, ilçe çevresindeki sandık kurullarından gelen tutanakları birleştirerek il seçim kuruluna iletmekle görevlidir.

 SANDIK KURULU  
            Madde 21 - Sandık kurulu bir başkan ve dört üyeden kurulur. 

            SANDIK KURULU BAŞKANININ SEÇİMİ  
            Madde 22 - İlce seçim kurulu toplanarak, sandığın konacağı seçim bölgesi içindeki veya dışındaki seçmenler arasından iyi ün sahibi olmakla tanınmış, okur-yazar kimselerden, kurula bağlı seçim bölgelerindeki sandıklardan her biri için birer kişi olmak üzere bir liste düzenlenir. 

            Kurul, bunlardan birini açık ad çekme ile sandık kurulu başkanlığına seçer. 

            Sandık kurulu başkanının görevi başına gelmemesi halinde, yerine kurul üyelerinden en yaşlısı başkanlık eder. 

            SANDIK KURULU ÜYELİKERİ  
            Madde 23 - Sandık kurulu üyelikleri aşağıdaki şekilde belli edilir: 

            İlce seçim kurulu başkanı; kendi tüzüklerine göre, ilk genel kurul toplantılaarını yapmış olup, o yer seçim bölgesi ile birlikte en az on beş seçim çevresinde, altı aydan beri, il ve ilce teşkilatı kurmuş bulunan ve seçime katılan bütün siyasi, her sandık için, birer isim bildirmelerini tebliğ eder. 

            Siyasi partiler bu isimleri, beş gün içinde bildirmek zorundurdadırlar. 

            İlce seçim kurulu önünde yapılacak ad çekme sonunda sıraya göre bunlardan ilk üçü sandık kurulu asıl üyesi, diğerleri sırasiyle yedek üyesidir. 

            Bundan başka, sandığın bulunduğu köy ve mahalle ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisi asıl ve yedek üyelerinden keza ad çekme ile iki kişi seçilir. Bu ad çekme sırasına göre ilki asıl, diğer yedek üyedir. 

            Ad çekmenin yapılacağı gün, saat ve yer gazetelerle ve gazete olmıyan yerlerde alışılmış araçlarla duyrulur. Bildirilen saatte ad çekme açık olarak, başkan tarafından yapılır. 

            Ad çekme gününün ilan edildiği ve ad çekmenin açık olarak yapıldığı nir tutanakla tesbit olunur.  
  
            Üyeliklerin bu şekilde doldurulması mümkün olmazsa, eksikler 19 uncu maddeye göre tamamlanır. 

  AND İÇME  
            Madde 27 - Yüksek Seçim Kurulu, il ve ilce seçim kurulları başkan, asıl ve yedek üyeleri, görevlerine başlamadan önce, kurul önünde birer birer şöyle and içerler: 

            (Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirmesi için görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusun, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine and içerim.) 

 

YSK'NA KENDİNİ AKLAMA FIRSATI DOĞDU

CHP Genel Başkanının kendileri hakkındaki ağır ithamlarına karşılık suçluluk psikolojisi yaşadıklarını gösterircesine yumuşak bir cevap verdi.

Şimdi kendilerini aklamak için CHP ve İYİ partinin İstanbuldaki İlçelerdeki seçimlerin de yenilenmesi talebi bir fırsat olmuştur. Çünkü AKP'nin başvurusu sadece İBB seçimine itiraz olduğu için sadece onu görüşüp kararını vermiş. Kendiliğinden İlçe seçimlerinin yenilenmesine karar vermesi sözkonusu değilmiş. O zaman bu iki partimizin taleplerini görüşerek İstanbulda bütün ilçelerde İlçe Belediye Başkanlığı ve Meclis Üyeliği seçimlerinin yenilenmesi kararı alması gerekmektedir. Bu sayede kamu oyunda saygınlıklarını bir ölçüde kazanma olanağı bulunmaktadır.
Yapılan Yorumlar
BAL DUASINA ÇIKTILAR