dakika dakika tekirdağ çorlu haberleri

gazete tekirdağ
ANA SAYFA   |  HAKKIMIZDA   |  GÜNDEM   |   POLİTİKA    |   EKONOMİ    |   SPOR   |     İLETİŞİM  

 

BUĞDAY İTHALİNDE LOBİLER KAZANIYOR

 CHP Parti Meclisi Üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, yaptığı açıklamada Türkiye’de buğday ithalatının 5 milyon tona yükseldiğini belirterek, üretici değil, lobilerkazanıyor"dedi . Hükümet tarafından enflasyon artışının en önemli gerekçesi olarak gösterilen buğdayda gümrük vergilerinin düşürülmesi gündemde. Rusya, Litvanya ve Ukrayna’dan buğday ithal eden Türkiye’de, buğday tüketimi artarken kişi başına buğday üretimi 2002 yılında 294 kg iken, 2016 yılında 258 kg’a düştü.

Buğday ekim alanlarının 1991-95 döneminde ortalama olarak 9.6 milyon hektar alana ulaştığını ifade eden Sarıbal, “Bu dönemden sonra gerilemeye başlayarak günümüzde 8 milyon hektar olan sınır değerin altına 7.7 milyon hektara düşmüştür” dedi. Tarım tekniklerinin gelişmesiyle beraber üretim alanlarının azalmasına rağmen üretim düşüşünün önüne geçilebildiğini bilgisini veren Sarıbal, “Gelinen noktada nüfus artışı, göçmen nüfus, artan turist sayısı, dışarıya yapılan yardımlardan dolayı tüketim öngörülenin üzerinde gerçekleşmektedir” ifadelerini kullandı.

Hükümetin enflasyonun en önemli nedeni olarak gösterdiği tarım ürünleri ve gıda fiyatlarındaki artışın gerçekçi olmadığını ifade eden Sarıbal, bununla birlikte buğdayda  gümrük vergilerinin düşürülmesinin gündeme geldiğini söyledi. “Ancak ithalatın enflasyona çözüm olmadığı açıklanan enflasyon rakamlarından da açıkça görülmektedir. İthalat söylemleri hasat sezonunda piyasaları olumsuz etkilemekte, çiftçiyi üretimden soğutmakta, hatta üretimden çekilmesine yol açmaktadır” diyen Sarıbal şu ifadeleri kullandı: “Türkiye ithalatta gümrük vergisini sıfırlayarak kısa süreli olarak buğday fiyatını düşüreyim derken orta ve uzun vadede yerli üretimi riske atmaktadır. Gümrük vergisinin sıfırlanması, Türkiye’de buğday üretilmemesi anlamına gelmektedir. İthalat bağımlısı olursanız bugün uygun olan fiyatlar yarın çok yüksek fiyatlar olarak karşımıza çıkacaktır.”

AKP Hükümetinin üretim yerine ithalatı teşvik eden bir tarım politikası uyguladığını belirten Sarıbal, “Türkiye’ye tarım ürünleri satan başka ülkelerin çiftçilerini desteklemektedir. AKP döneminde buğday çiftçisinin eline geçen fiyatlar temel girdilerin (tohumluk, gübre, tarım ilacı, mazot) fiyatlarının altında kalmıştır. Açıklanan alım fiyatları tüccar ve sanayiciyi korumaktan başka bir işe yaramamaktadır” dedi.

Sarıbal, son 30 yıllık dönemde nüfusun yüzde 50’den fazla artmasına karşılık, buğday üretiminin yıllık ortalama 20 milyon tonlarda kaldığına ve Türkiye’nin hububat üretiminde ithalata bağımlılığının arttığına dikkat çekti. 2002 yılında 1.1 milyon ton olan buğday ithalatı; 2014 yılında en yüksek seviyesi olan 5.3 milyon tona ulaşmış; 2017 yılında ise 5 milyon ton olarak gerçekleşti. İthalatının büyük çoğunluğu Rusya, Litvanya ve Ukrayna’dan yapıldı. 

Sarıbal, buğday üretiminin düşüşünü şöyle aktardı: “2002 yılı buğday rekoltesi 19.5 milyon ton, 2017 yılı buğday rekoltesi ise 21.5 milyon tondur. Geçen 15 yılda buğday üretimindeki artış sadece yüzde 10’dur. 2002 yılında nüfus 66.4 milyon kişi, 2017 yılında ise 80.8 milyon kişidir. Geçen 15 yılda nüfus 14.4 milyon kişi (yüzde 22 oranında) artmıştır. Dolayısıyla kişi başına buğday üretimi 2002 yılında 294 kg iken, 2016 yılında 258 kg’a düşmüştür.”

Sarıbal, “Buğdayda dışa bağımlılıktan kurtulmak için neler yapılmalı?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

■ Çiftçi tarafından boş bırakılan arazilerin yeniden üretime kazandırılması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

■ Kuru tarımda uygulanması gereken yetiştirme tekniklerine önem verilmeli, sulama imkanlarını artırmak için yatırımlar hızlandırılmalıdır.

■ Tam 9 yıldan bu yana yerinde sayan destekleme primleri artırılmalıdır.

■ Buğdaya yapılan destekler bölgesel olarak yeterli yağış altında, sulu/ kurak farklılıkları dikkate alınarak arttırılmalıdır.

■ Mazotta ÖTV ve KDV kaldırılmalı, diğer girdilerdeki vergi yükü azaltılmalıdır.

■ Kooperatifleşme teşvik edilmeli, tarım destekleri kooperatifler üzerinden ödenmelidir.

Yapılan Yorumlar
GÖNÜLLÜ KULLUK