dakika dakika tekirdağ çorlu haberleri

gazete tekirdağ
ANA SAYFA   |  HAKKIMIZDA   |  GÜNDEM   |   POLİTİKA    |   EKONOMİ    |   SPOR   |     İLETİŞİM  

İBB SU, TAŞIMA VE DİĞER HİZMETLERİ

İETT ve İSKİ,  çok eski yıllarda, özel kanunla kurulmuş olup İstanbul halkına hizmet vermektedir. Kamu hizmeti görmektedirler.

İETT bünyesinde 6500 işçi, İSKİ’de 5500, diğer şirketlerde ise 30 bine yakın işçi çalışmaktadır.

Büyükşehir uygulaması ile birlikte, belediyelerin bazı görevlerini daha hızlı ve etkin yerine getirebilmesi için,5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 26.maddesine göreticari işletmeler kurabilmesine olanak sağlanmıştır.

Belediyeler,  ticari işletme kurabilmektedir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de kendi hizmet ve görev alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurmuş ve işletmektedir.

Ayrı bir tüzel kişiliğe ve bütçe sahip, yarı ticari nitelikte, ancak yerel yönetime bağlı ve yerel yönetimin genel denetimi altında çalışan özel amaçlı bu kuruluşlar aracılığıyla bir çok hizmet yürütülmektedir.

İBB bünyesindeki, özel yasaları olan, İETT (Otobüs, Tramvay ve Tünel) işletmesi ve İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) yanında faaliyet gösteren başlıca ticari işletmeler şunlardır;

İBB İŞTİRAK ŞİRKETLERİ GELİR -GİDER DURUMU

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.03.1987 tarih ve 188 sayılı kararı ile kurulan İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü, İBB’nin sermayesine iştirak ettiği şirketler üzerinde pay sahipliğinden doğan yasal haklarının korunmasını,  iştiraklerin ekonomik ve verimlik esaslarına göre idaresi edilip edilmediğini, planlamasını, programlanması ve işletilmesini sağlamak üzere gerekli inceleme ve denetimleri yapmaktadır.

Ulaşım, İnşaat, Çevre-Enerji, Hizmet ve BT (Bilgi Teknolojileri) alanı olmak üzere 5 ana sektörde toplam 28 şirket ve toplam 29502 personel ile İstanbul’a hizmet etmektedir.

2018 yılı itibariyle, şirketlerden 11 adedi, toplam 94.543.000.00 TL zarar ettikleri muhalefet grubu tarafından açıklanmıştır..

Konu ile ilgili olarak, İBB Basın Danışmanlığından aşağıdaki açıklama yapılmıştır.

İBB’DEN AÇIKLAMA

“31 Aralık 2018 tarihli (bugün) SÖZCÜ Gazetesi'nde, CHP’li İBB Meclis Üyesi Dr. Hakkı Sağlam'a atfen ‘İBB şirketleri 94.5 milyon lira zararda' başlığıyla yayınlanan haberde yer alan iddialara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği doğmuştur.

Haberde yer alan, 2018 yılı III. Çeyreği itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirak Şirketlerinden bazılarının zarar ettiği iddiası kesinlikle doğru değildir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, İBB İştirak Şirketleri karlılığı ön planda tutmayıp; kamusal faydayı, kurumsal sosyal sorumluluğu, kurumsal yönetim ilkelerini benimsemiş profesyonel bir yönetim anlayışı ile yönetilen şirketlerdir.

Şirketlerimizin ara dönemlerde, yaptıkları bazı yatırımlar ile, işlerin dönemselliğinden ve mevsimselliğinden dolayı zarar ediyor gibi gösterilmesi, kesinlikle yılsonu itibariyle de zarar edeceği anlamına gelmemektedir. 2018 yılsonu itibariyle (IV. Dönem Geçici Vergi Beyannameleri 14 Şubat 2019 tarihi itibariyle verilecektir) İBB İştirak Şirketlerimizden hiçbirisi için zarar öngörülmemektedir.

Sonuçlanmamış ve Bütçe olarak IV. Dönem rakamları dahi açıklanmamış veriler üzerinden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraklari ve Başkanı Sayın Mevlüt Uysal hakkında Kamuoyunu yanıltıcı haberin düzeltilmesi ricasıyla bilgilerinize sunarız.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
BASIN DANIŞMANLIĞI”

YOLSUZLUK ve USULSÜZLÜK İDDİALARI.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olarak, çoğu adli mercilere intikal etmiş çok fazla iddia bulunmaktadır. Yerel seçimlerde yönetim değişikliği söz konusu olursa bunlar da yeniden gündeme gelecektir.

Nitekim, CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP belediye meclis üyeleri, İstanbul Adliyesi’nde yaptıkları basın açıklaması ile bunu duyurmuşlardır.

Suç duyuruları arasından, IBB’ye ait taşınmazların işgali, İspark’a ait otoparkların ruhsatsız olması, İSKİ ve İETT’ye ait iddialar yer almaktadır.

BELLİ BAŞLI FAALİYETLER

  1. İSTAÇ (İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.)

İSTAÇ Türkiye’nin önde gelen çevre yönetim şirketlerinden biridir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştiraki olarak 1994’te kurulmasıyla Türkiye’nin ilk düzenli depolama sahasını işletmeye başlamıştır. Kamu hizmetlerini üretirken benimsediği üstün hizmet kalitesi, entegre atık yönetimi ve ARGE çalışmalarıyla İSTAÇ, Türkiye’de çevre yönetimi alanında eşsiz bir yer edinmiştir. Genel Müdürlüğü İstanbul Şişli’de bulunan İSTAÇ, 40’ı aşkın operasyon ünitesine sahiptir. İSTAÇ bünyesinde 4 bini aşkın personel çalışmakta olup İSTAÇ’ın misyonu daha yaşanılır bir çevre için sıfır etki yaklaşımı ile özgün çözümler üretmek ve çevre bilinci oluşturmaktır. İstanbul’un kent temizliği, deniz temizliği ve atık yönetimi faaliyetlerini yürüten İSTAÇ’ın hizmetlerine ilişkin öne çıkan istatistiki bilgiler şunlardır: üİstaç tarafından işletilen tesis sayısı 40’dır. üİstanbul’da her gün oluşan evsel atıklar 17.000 ton’dur. üİstanbul’da her gün İSTAÇ tarafından gerçekleştirilen mekanik süpürme alanı 6.5 Milyon m2’dir. üİstanbul meydanlarında her gün İSTAÇ tarafından gerçekleştirilen toplam yıkama alanı 300.000 m2’dir. üİstanbul’daki düzenli depolama sahalarında çöpgazından üretilen toplam elektrik kapasitesi 52 MW ‘dir.(Bir milyondan fazla nüfusun hane elektrik ihtiyacına denk gelir.) üHer yıl İstanbul’daki organik atıklardan üretilen kompost miktarı 20.000 ton’dur. üHer yıl İstanbul’daki sağlık kuruluşlarından toplanan ve arıtılarak bertaraf edilen tıbbi atık miktarı 20.000 ton’dur. üİstanbul’da tıbbi atık toplama hizmeti verilen sağlık kuruluşu sayısı 10.000’dir. üHer yıl İstanbul’dan geçen gemilerden alınan, geri kazanılan ve bertaraf edilen atık miktarı 200 bin m3’dür. üİstanbul’da temizliği takip edilen toplam kıyı şeridi uzunluğu 515 km’dir. üİstanbul’da her hafta düzenli temizliği yapılan deniz yüzeyi alanı 5 Milyon m2’dir. üİstanbul’da yaz mevsiminde atıkları toplanan toplam plaj alanı 4.5 Milyon m2 ‘dir.

2.İSBAK ( İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.)

İSBAK –İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından trafik ve sistem mühendisliği ile projelendirme ve uygulama hizmetlerini gerçekleştirmek amacıyla 1986 yılında kurulmuştur. Kuruluşunun ilk yıllarında İstanbul’un trafik sinyalizasyon çalışmaları ile birlikte İBB’nin araç bakım onarım hizmetlerini de yürüten İSBAK, 1995 yılında Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) departmanının kurulmasıyla birlikte faaliyet alanını genişletmiş ve başta trafik sinyalizasyon olmak üzere Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında profesyonel çalışmalara başlamıştır. Kâğıthane ilçesinde bulunan yerleşkesinde, 30 yıllık tecrübesi ile yaptığı çalışmalarla Akıllı Ulaşım Sistemi’ndeki teknolojik gelişmelere yön veren İSBAK; aralarında Türkiye’nin ilk yerli sinyalizasyon sistemi de olmak üzere pek çok yeniliğe imza atmakta ve kendi teknolojik devrimini yapmaktadır. İSBAK kendi bünyesinde faaliyete geçirdiği Türkiye’nin Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında ilk yerinde lisanslı ArGe Merkezi ile trafik yönetim sistemleri konusundaki uzmanlığını inovatif ve etkili çözümlere dönüştürmekte ve İBB’nin teknoloji yüzünü temsil etmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni dönem vizyonu olan ‘Akıllı Şehir İstanbul’ projesini yürüten İSBAK kurumsal dönüşümünü de bu vizyon çerçevesinde gerçekleştirmiştir. Akıllı Ulaşım Sistemlerindeki tecrübesini Akıllı Şehir çözümlerine aktarmak için misyon, vizyon ve değerlerini yenileyen İSBAK, Akıllı Şehrin Mimarı olarak çalışmalarına yön veriyor. İSBAK “Akıllı Şehir İstanbul” projesinde sürdürülebilir çözümlerle; Ar-Ge faaliyetlerinin, inovasyonun, yerli üretim ve girişimciliğin gelişimine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını ve işbirliklerini sürdürüyor. İSBAK’ın Çözüm Sunduğu Alanlar • Planlama ve Danışmanlık Hizmetleri • Akıllı Şehirler • Akıllı Ulaşım Sistemleri • Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) • Haberleşme ve Güvenlik Sistemleri • Akıllı Aydınlatma Sistemleri • Tünel Yönetim Sistemleri • Filo Yönetim Sistemleri • Trafik Sinyalizasyon Sistemleri • Trafik Ölçüm Sistemleri • Değişken Mesaj Sistemleri

3. KÜLTÜR A.Ş.

“Karımız Kültür” sloganı ile, İstanbul’un kültür ve sanat hayatının önemli aktörlerinden biri olan Kültür A.Ş. 1989 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, kültür, sanat ve turizm hizmetleri sunmak üzere kurulmuştur. Kültür A.Ş. kuruluş amacı doğrultusunda, İstanbul’un kültürel, coğrafi ve sanatsal güzelliklerini yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak için kültürel organizasyonlardan yayımcılık faaliyetlerine, müze işletmeciliğinden açık alan reklamcılığına, kültürel mekân işletmeciliğinden ulusal ve uluslar arası panel, sempozyum ve festivallere uzanan geniş bir yelpazede organizasyonlar gerçekleştirir. Kültür A.Ş.'nin ürün ve hizmetlerinin, standart ve koşullara uygunluğunu belirtip aynı zamanda kalite sürekliliğini güvence altına alan ISO-9002/1994 Standardı'nın öngördüğü kalite sistemi kurulmuş ve belgelenmiştir. 2003 yılında da ISO 9001:2000 Standardının öngördüğü kalite yönetim sistemi kurulmuştur. Kültür A.Ş. Miniatürk (Minyatürk Türkiye Parkı), Yerebatan Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Topkapı Türk Dünyası, İstanbul Kitapçısı ve Hediyem İstanbul markalarıyla hem İstanbul’un kültür sanat sektörüne canlılık katmakta hem de kültür endüstrileri açısından sektöre ivme kazandırmaktadır. İstanbul'un çeşitli noktalarındaki 183 noktada gazete satış büfeleri ve 42 noktada çiçek durakları ile İstanbullulara hizmet vermektedir. İstanbul'da açıkhava reklamcılığının önemli aktörlerinden biri olan Kültür A.Ş., 4050 ışıklı billboard, 90 megalight ile Mecidiyeköy, Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Maçka, Eytam, Ataşehir Palladium Zincirlikuyu Zorlu’da bulunan Led ekran uygulamalarıyla hizmet vermektedir. Kültür A.Ş., sayıları 25'i bulan kültür mekanlarından bir yıl içerisinde aylık 250’nin üzerinde kültürel ve sanatsal etkinlikleri organize etmektedir.

4. METRO İSTANBUL A.Ş.

 Metro İstanbul, yapımı tamamlanan raylı sistem hatlarının işletmeciliğini ve bakım onarımlarını üstlenmek üzere 1988 yılında kurulmuştur ve halen mevcut metro, tramvay, füniküler ve teleferik hatlarının da içinde bulunduğu toplam 134 km uzunluğundaki 11 kent içi raylı sistem hattının işletmeciliğini yapmaktadır. Metro İstanbul’un diğer faaliyetleri arasında İşletme Planlama, Trafik yönetimi, İstasyon Hizmetleri, Kontrol Merkezi Yönetimi hizmetleri de yer almaktadır. Metro İstanbul, Esenler’ deki yönetim merkezinden koordine ettiği 6400’ün üzerindeki personeli ile her gün yaklaşık 2.000.000 yolcuya hizmet vermektedir. Metro İstanbul’un işletmeciliğini üstlendiği hatların başında M2 Yenikapı-Hacıosman arasında çalışan metro hattı gelmektedir. Hattın uzunluğu 23,5 kilometredir ve günde 450.000 yolcuya hizmet vermektedir. Metro İstanbul’un işletme hizmeti verdiği bir diğer önemli hat, M1A Yenikapı-Otogar-Atatürk Havalimanı metrosudur. Günde 450.000 yolcu taşıyan bu hat, Yenikapı-Atatürk Havalimanı arasındaki 18 istasyonu 32 dakikada kat ederek kent içi ulaşımın yoğunluğunu ciddi oranda azaltmaktadır. Ayrıca T1 Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği tarafından yüksek yolcu talebini karşılama alanında dünyada en iyi uygulama seçilmiştir. Toplam uzunluğu 19 kilometreyi bulan ve günde 400.000 yolcuya hizmet veren bu hat, özellikle tarihi yarımadada hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlamaktadır. Metro İstanbul bunların dışında; M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metrosu, M4 KadıköyTavşantepe metrosu, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü metrosu, T3 Kadıköy-Moda tramvayı, T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvayı, F1 Taksim-Kabataş Füniküleri ile Maçka ve Eyüp teleferik hatlarını işletmektedir.

5. İSTANBUL HALK EKMEK A.Ş.

İstanbul Halk Ekmek A.Ş. (İHE) İstanbulluların düzenli, ucuz, sağlıklı ve kaliteli ekmek ile un ve undan mamul her türlü yiyecek maddeleri ihtiyacını karşılamak üzere üretim yapmak, dağıtmak ve dağıtım için gerekli üniteleri tesis etmek amacıyla 1978’de kurulmuştur. İHE, 38 yıldır 834 çalışan personeli ile İstanbulluların düzenli, sağlıklı, kaliteli ve ucuz ekmek ile un ve unlu mamuller ihtiyacını karşılamaktadır. Türkiye’nin en modern tesislerine sahip olan İHE, tüm aşamalarında hijyenik ortamda, el değmeden ve yüksek kalitede üretim yapmaktadır. İstanbul’un ekmek ihtiyacının %12’si İHE, tarafından 2487 satış noktasın da karşılanmaktadır. Halk Ekmek A.Ş., İstanbul halkına en temel gıda maddesi olan ekmeği ucuz ve sağlıklı bir şekilde sunmakta, fiyatların belirlenmesinde düzenleyici rol oynamaktadır. 14 üretim hattında günde 1 milyon 800 bin adet 300 gr’lık ekmek üretim kapasitesine sahip olan İSTANBUL HALK EKMEK, büfe, market, zincir mağaza, toplu tüketim noktası ve ekmek satış mağazaları vasıtasıyla, 61 çeşit ürünü 2487 noktada İstanbullulara ulaştırmaktadır. Kartal Cevizli Fabrikasında kurulan Taş Tabanlı Üretim Hattı, saatte 30 bin adet 60 gr. Ekmek üretim kapasitesine sahiptir. Üretim hattında, un silosundan ambalajına kadar el değmeden yaklaşık 700 metre yol kad edilerek üretim yapılmaktadır. İstanbul HALK EKMEK ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Metabolizma Hastalıkları ana bilim Dalı ile ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında; Glütensiz ürün tüketicilerinin beslenme sorununu büyük oranda çözecek glütensiz :Ekmek ve Glütensiz Karışım üretmektedir. İstanbul Halk Ekmek A.Ş müşterilerinin memnuniyetini, kaliteli ve sağlıklı hizmet ihtiyacını karşılayabilmek için TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TSE EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri alarak Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından da sertifikalandırmıştır.

6. SPOR A.Ş. ( İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş)

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sahip olduğu spor tesislerini İstanbulluların hizmetine sunmak, organizasyon ve etkinliklerle gençlerin sağlıklı bir şekilde yetişmesini sağlamak ve Türk Sporuna alt yapı desteği sağlamak amacı ile 1989 yılında kurulmuştur. SPOR A.Ş; İstanbul halkına spor sevgisi ve bilinci kazandırarak, çağdaş ve kaliteli yöntemler ile spor yapma alışkanlığını yaygınlaştırma, kaynakları verimli ve etkin kullanarak, toplumun yaşam kalitesini ve memnuniyetini artırarak spor hizmetleri noktasında öncü olma hedefiyle 1596 çalışanı personeli ile hizmet vermektedir. SPOR A.Ş’nin; faaliyetleri arasında sporun her dalında ulusal ve uluslararası nitelikte; bilimsel, teknik, eğitsel, sportif, turistik, kültürel yarışma, festival, sergi, gezi, kamp, konferans, seminer, kurs gibi organizasyonlar düzenlemek; araştırma ve eğitim çalışmaları yapmakta yer almaktadır. SPOR A.Ş. kent genelindeki 41 spor kompleksinde 28 branşta hizmet vermektedir. 2004 yılında Engelliler Rehabilitasyon Projesi ile Sağlık A.Ş. VE SPOR A.Ş. arasındaki protokol çerçevesinde, İstanbul Engelliler Müdürlüğü’nün hizmetlerinden yararlanan tüm engelli ve fiziksel rahatsızlığı olan vatandaşların sporla tedavi ve rehabilitasyon hizmeti başlatılmıştır. Spor AŞ’nin yürütmüş olduğu en önemli sosyal sorumluluk projesi; 2008 Ağustos ayında hayata geçirdiği “Sporla Sağlıklı Nesillere Doğru Projesi”dir. Toplamda 41 spor kompleksinde 28 branşta (Basketbol, Yüzme, Fitness, Futbol, Pilates, Savunma Sporları, Step Aerobik, Tenis, Voleybol) ücretsiz olarak İstanbullulara hizmet verilmektedir. Şehrin 22 farklı ilçesinde park, orman, koru, stadyum ve sahil gibi açık mekanlarda 28 farklı noktada, 29 profesyonel eğitmenler eşliğinde haftanın 7 günü 07:00 - 09:00 saatleri arasında müzik eşliğinde temel beden eğitimi ve spor etkinlikleri (toplu halde kültür-fizik hareketleri, yürüyüş, koşu, pilates, step-aerobik) düzenlenmektedir. Spor A.Ş., Türkiye’de ve Dünyadaki en büyük spor organizasyonlarından olan Vodafone İstanbul Maratonu ve Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’nun yanı sıra Türkiye'deki yol yarışları katılımcı sayılarını arttırabilmek ve koşmaya yeni başlayanları da kısa mesafeli yarışlara adapte edebilmek amacıyla 6 etaplık yol yarışı serisi; olan "Fun Run Series"i hayata geçirmiştir. Türkiye'nin en büyük çocuk maratonu olan, İstanbul Çocuk Maratonu da SPOR A.Ş tarafından gerçekleştirilmektedir

7. İSPARK (İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİCARET A.Ş.)

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştiraki olarak 2005 yılında kurulan İSPARK A.Ş. İstanbul genelinde kara, hava ve deniz araçlarının park sorunlarına modern çözümler üreten projeleri hayata geçiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait açık, katlı ve yol üstüotoparkları tek elden ve sistemli bir şekilde işleten İSPARK A.Ş., 95 bin araç kapasitesine sahip 606 otoparkta hizmet veriyor. İSPARK 3,5 milyon aracın bulunduğu İstanbul’da sürücüleri toplu taşıma araçlarına yönlendirerek daha rahat parklanma imkanı sağlamak için katlı ve açık otoparklarında yarı otomatik, tam otomatik ve dönme dolap projelerini de hayata geçiriyor. İSPARK ‘Park Et, Devam Et’ projesinden, kent genelinde trafiğin yoğun olduğu 44 noktada 14 bin araç kapasitesi ile yılda yaklaşık 3.5 milyon bin kişi yararlanmaktadır. İSPARK, İstanbul’da deniz taşıtlarının park sorununa modern ve çevreci bir çözüm üretmek amacıyla Tekne Park Projesi’ni başlattı. Proje, ilk olarak İstinye ve Tarabya koylarında hayata geçirildi. İSPARK, bugün İstinye Koyu’nda 180 ve Tarabya Koyu’nda 250 olmak üzere toplam 430 adet tekne kapasitesi ile hizmet veriyor. Gerçekleştirilecek yatırımlar ile kapasitenin 2 bin 500’e çıkarılması hedefleniyor. İSPARK A.Ş.,açık ve katlı otoparklarda elektrikli otomobiller için şarj istasyonları kuruyor. Toplam 12 noktada Balmumcu Katlı Otoparkı, Bostancı Günaydın Açık Otoparkı, Cihangir Katlı Otoparkı, Kadıköy İSKİ Arıtma Tesisi ÖnüAçık Otoparkı, Merter Katlı Otoparkı ve Ümraniye Haldun Alagaş Katlı Otoparkı şarj istasyonu olarak hizmet veriyor. İSPARK A.Ş., çevre bilincinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla 2009 yılında Bisiklet Park Projesi’ni hayata geçirdi. Bu çalışma, güncel teknoloji ile daha da profesyonel hale getirilerek İSBİKE (Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemleri) kuruldu. İSPARK’ın Kadıköy-Kartal-Maltepe sahil hattında akıllı bisiklet projesi 14 istasyon ve 140 bisiklete; Florya – Yeşilköy hattında ise 5 istasyon ve 60 bisikletle hizmet veriyor. İSPARK A.Ş., Türkiye’de bir ilk olan “Park Et & Devam Et Projesi”ni de hayata geçirdi. Her gün yaklaşık 100 kilometre araç konvoyunun trafikten çekilmesini sağlayan Park Et & Devam Et Otoparkları, kent genelinde trafiğin yoğun olduğu 40 noktada 14 bin araç kapasitesiyle İstanbullulara hizmet veriyor. İSPARK A.Ş., kent genelinde trafiğin yoğun olduğu noktalarda katlı ve açık otoparklarında mekanik otopark sistemi, yarı otomatik otopark sistemi ve dönme dolap park alternatif park sistemlerini sürücülerin hizmetine sunuyor.

8. KİPTAŞ A.Ş. ((KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. )

KİPTAŞ, İstanbul’un konut sorununa çözüm bulmak, niteliksiz ve plansız yapılaşmaları önleyerek modern, yaşanılabilir ve güvenilir çağdaş yaşam alanları üretmek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 1995 yılında kuruldu. İstanbul’un çeşitli bölgelerinde yaşanabilir ve güvenilir kentler inşa eden KİPTAŞ, niteliksiz ve plansız yapılaşmaları önlemenin ötesinde gelişen İstanbul’un estetik mekan vitrini olarak ön plana çıkmasını sağlıyor. Şehrin tarihi ve doğal yapısını bozmadan, orman ve su havzalarını koruyarak, hızlı ve ucuz konutlar üretmek, modern, yaşanabilir şehirler oluşturmayı ana faaliyet alanı olarak belirleyen KİPTAŞ, bu doğrultuda her gelir grubuna hitap edecek, altyapısı çözülmüş, çevresi ve doğasıyla bütünleşmiş, zevkli ve yaşanabilir yerleşim birimlerinin üretilmesi için alternatif projeler üretiyor ve hayata geçiriyor. KİPTAŞ, kurulduğu günden bugüne yaklaşık 75 bin konut inşa etti. Hayata geçirilen konut projeleri ile birlikte yol, atıksu ve yağmursuyu kanalları, içme suyu isale hatları, enerji, telefon ve doğalgaz hatları, sokak aydınlatmaları, peyzaj uygulamaları, ağaçlandırma, çocuk oyun alanları, otoparklar, ticaret merkezleri, alışveriş alanları, ibadethaneler, sağlık tesisleri, okul, kreş ve spor alanları site sakinlerinin istifadesine sunuldu. 2016 yılı sonu itibariyle KİPTAŞ 75.476 konut üretmiştir.

9. İGDAŞ (İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.)

 İstanbul’un doğalgaz ihtiyacını karşılamak amacıyla 1986 yılında kurulmuştur. İGDAŞ; 6 milyonun üzerinde abone ve yıllık 5,7 milyar metreküplük doğalgaz satışı ile dünya’daki emsalleri arasında önde gelen, Türkiye’de ise 500 büyük şirke içinde 28. Sıradadır. İGDAŞ; toplamda 17 bin kilometreyi aşan doğalgaz alt yatırımı ile birlikte İstanbul’un havasındaki kükürdioksit oranı Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) ve Avrupa Birliği (AB) standartlarının çok altına ( 5 mikrogram/metreküp) indirilmiştir. Toplam 6,5 Milyon aboneye hizmet verebilecek büyüklükte; • Çelik Hat: 1.831 km • Polietilen Hat: 15.500 km • Toplam Hat: 17.330 km • Servis Kutusu: 855.709 km • Müşteri İstasyonu: 780 adet yatırım gerçekleştirmiştir. Avrupa Kalite Vakfı (EFQM) Mükemmellik modelini uygulayan İGDAŞ, 2011 yılında Türkiye Kalite Derneği (KALDER) ‘nin Ulusal Kalite Büyük Ödülünü kazanmıştır. 2015 yılında ise Türkiye Kalite Derneği (KALDER) ‘nin 'Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü’nü almıştır. Uluslar arası Gaz Birliği’nin (IGU) de üyesi olan İGDAŞ, doğalgaz işletmeciliği alanında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre yönetim sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001 (BS 7799) Bilgi güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi, ISO 55001 Varlık Yönetim Sistemi ile ISO22320 Acil Durum Yönetim Standardı belgelerine sahiptir. İGDAŞ; İstanbul’da; 39 ilçe, 3 Bölge Müdürlüğü, 17 Hizmet Binası, 32 Şebeke Binası ve 72 Vezne de faaliyet göstermektedir. İGDAŞ; Pendik ve Esenyurt ilçelerinde 800.000 Sm3/h +200.000 Sm3/h kapasiteli Türkiye’nin en büyük A Tipi Basınç Düşürme Ve Ölçüm İstasyonlarına sahiptir. İGDAS Nominal Gaz Üretim Kapasitesini 2.870.000 m3/h’ten, 3.776.000 m3/h’e çıkarılmıştır. IGDAS; 6,191.553 abone ve 5.900.516 gaz kullanıcısına; 18 noktada; RMS istasyonları, 742 teknik personel, 133 acil ekip aracı 32 Şebeke Şefiği ile 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet esasına göre; tüm alt yapı ve üst yapısını tamamlayarak güvenli gaz arzını sağlamaktadır. İGDAŞ; Doğalgaz Şebekesi Deprem Risk Azalttım Sistemi Projesiyle, deprem ile ilgili erken uyarı sistemine ait verileri (15adet) istasyonda uydu vasıtasıyla takip ederek, ana merkez de otomatik olarak değerlendirmektedir. IGDAŞ; abonelerine ve acil durumlara yönelik 187 Doğalgaz Acil Hattı, ile, yedi gün 24 saat hizmet vermektedir.

10. SAĞLIK A.Ş. (Sağlık İstanbul Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sosyal Hizmetler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi )

Sağlık A.Ş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sağlık ve sosyal alanlarda sunduğu hizmetler çerçevesinde; engellilere, yaşlılara, çocuklara, kadınlara ve tüm vatandaşlara yönelik projelerine işletme hizmeti ve insan kaynağı sağlamaktadır. Sağlık A.Ş. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sağlık ve sosyal alanlardaki projelerine, kaliteli hizmet ve profesyonel iş gücü yaklaşımı sağlayan önemli bir organizasyon gücüne sahiptir. Sağlık A.Ş. hizmetlerini İstanbul'da yaşayan tüm vatandaşlarımıza ayrım gözetmeksizin, kapsamlı ve kolay bir şekilde ulaştırmak, kişilerin fiziksel ve psikolojik sağlık bütünlüğüne katkı sağlamak, ihtiyaç duyan kesimlere sağlık ve sosyal hizmetler alanında gerekli koordinasyon ve yönlendirmeleri yapmak, çevre ve halk sağlığı konusunda gereken önemi göstermek, eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle tüm çalışmalarını her an, her yerde ve herkesin hizmetine sunabilmek amacını taşımakta olup, “ Hizmette Güven” prensibiyle hareket etmektedir. SAĞLIK A.Ş. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarına sahiptir. Sağlık A.Ş’nin gerçekleştirdiği faaliyet ve projeler; Kadın ve Aile Sağlığını Koruma Hizmetleri kapsamında İstanbul genelinde, 16 Psikolojik Danışmanlık Merkezi (PDM), 13 İstanbul Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (İSADEM), 2 Psikoterapi Merkeziyle psikolojik danışmanlık ve psikoterapi hizmetlerinden, meme kanseri taramalarına ve eğitim hizmetlerine kadar, kadın sağlığı ve aile bütünlüğünün korumasına yönelik hizmet vermektedir. Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yaşayan hasta veya bakıma muhtaç bireylerin ve yakınlarının yaşadıkları ortamda sağlık, bakım ve rehabilitasyon ihtiyaçları karşılanmaktadır. Proje kapsamında bugüne kadar 321.604 evde doktor muayenesi, 945.646 evde hemşirelik ve bakım ziyareti, 183.163 fizyoterapi ziyareti, 35.660 psikolog ziyareti, 34.775 hasta nakli, 74.143 saat hastahene de refakatçi temini , 20.154 hanede kişisel temizlik hizmeti verilmiştir. Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmetleri kapsamında Şehzadebaşı, Tozkoparan ve Kayışdağı’nda bulunan tıp merkezlerinde istanbul’lulara hizmet vermektedir. Vektörlerle Mücadele Hizmetleri kapsamında Anadolu ve Avrupa yakasında toplam 6 merkezde, 84.299 adreste 145.084 üreme noktasında sivrisinekle, 647.279 rögar ve kemirgen yuvasında kemirgen ve hamamböceğiyle, 172 donanımlı araç ile mücadele hizmetleri verilmiştir. Mezarlıklar Müdürlüğü’nün Cenaze ve Defin Hizmetleri kapsamında yılda ortalama 45 bin cenazenin defnedildiği İstanbul’un 39 ilçesinde, toplam 370 Müslüman mezarlığında, 132 cenaze aracı ile hizmet verilmektedir. Engelliler Müdürlüğüne Bağlı Engelli Merkezleri, Engelliler Yaz Kampı ve Ulaşım Hizmetleri kapsamında İstanbul genelinde 165.000 engelli hizmeti verilmiştir. Merkezlerde rehabilitasyon ve eğitim hizmetlerinin yanısıra 70 yaş üzeri yaşlı vatandaşlara, 86 adet 43’ü özel donanımlı (Liftli) olmak üzere 43’ü standart koltuklu minibüslerle ulaşım hizmeti sunulmaktadır. Projede merkezler ve yaz kampı hizmetlerinin yanısıra 2016 yılı itibari ile 256.000 kişiye ücretsiz taşıma hizmeti verilmiştir. Kreş ve Anaokulu Hizmetleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ve bağlı kuruluşlarında çalışan personelin, 0-66 ay arasındaki çocuklarına kreş ve anaoluku hizmeti sunulmaktadır. 2016 yılı itibarıyla 750 kreşle anlaşma yapılarak 1472 öğrenciye hizmet verilmiştir. Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyonu Hizmeti kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne ait Fatih’teki hayvan hastanesinde rehabilitasyon ve tedavi hizmetleri yürütülmektedir. Ayrıca Aydınlı, Orhanlı, Tepeören, Cebeci, Hasdal ve Sarıyer’de kurulan hayvan rehabilitasyon barınaklarıyla sahipsiz sokak hayvanlarının toplanarak rehabilite edilmesi sağlanmaktadır. İstanbul Plajlarında Cankurtaran Hizmetleri kapsamında 38 adet plajda kıyı şeritleri koruma alanları içerisinde vuku bulan, vatandaşların rahatsızlanma ve boğulma olaylarına acil ilkyardım hizmetleri sunulmaktadır.2016 yılı itibarıyle 6462 kurtarma hizmeti verilmiştir. Kadın Koordinasyon Merkezinin Kadın ve Aileye Yönelik Sosyal Yardım Projeleri kapsamında İstanbul’da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ve giyim ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için sosyal yardım kartı ve kıyafet yardımı yapılması hizmeti yürütülmektedir. Aileler bu sosyal yardım kartı ile anlaşmalı zincir mağazalardan gıda ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün Sosyal Yardım Projeleri kapsamında İstanbul’da yaşayan ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere maddi destek ve eğitim yardımı yapılmaktadır. İstanbul Geneli Tuvalet Birimlerinin İşletilmesi Hizmeti kapsamında İstanbul’un değişik ilçelerinde ve merkezi yerlerinde bulunan şehir tuvaletlerinin çağdaş bir anlayışla işletilmesi projesidir. Park Bahçeler Müdürlüğü’nün bünyesinde olan bu projeye personel ve destek hizmeti sağlanmaktadır. Toplam 4 tanesi mobil olmak üzere 180 Wc’de ile hizmet verilmektedir. Kurban Satış ve Kesim Alanları İşletmeciliği kapsamında kurban bayramı için hazırlanan alanlarda vatandaşlarımıza farklı yörelere ait büyük ve küçükbaş hayvanların satışı ve teknolojik kesim ünitelerinde profesyonel kasaplar tarafından usulüne uygun ve hijyenik olarak kesim işinin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Projede 2016 yılında 5 kesim alanında 2160 kesim gerçekleştirilmiştir. Plaj İşletmeciliği kapsamında İstanbul halkına Anadolu yakasında Caddebostan, Avrupa yakasında Florya’da (Menekşe ve Güneş) plaj, kafe ve büfe işletmeciliğiyle hizmet verilmektedir. Özel Sevgi Çiçekleri Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde engelli çocuklara özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri, psiko-sosyal hizmetler ve fizyoterapi hizmetlerinin yanı sıra uzmanlar tarafından ailelere yönelik bilgilendirme seminerleri gerçekleştirmektedir.

Yapılan Yorumlar
GÖNÜLLÜ KULLUK