dakika dakika tekirdağ çorlu haberleri

gazete tekirdağ
ANA SAYFA   |  HAKKIMIZDA   |  GÜNDEM   |   POLİTİKA    |   EKONOMİ    |   SPOR   |     İLETİŞİM  

YENİ PARTİ İÇİN İDDİA

Ahmet Davutoğlu ve  Ali Babacan'ın kurması beklenen yeni parti tartışmaları devam ederken,  Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TPE) başvuru sahibi belirlenemeyen bir talep ulaştığı öğrenilmiştir. Buna göre, Yaşam ve Adalet Partisi için,  2019/78236 numara ile 20.08.2019 tarihinde  patent başvurusunda  bulunulduğu ortaya çıktı.

BAŞAK, GÜNEŞ VE TERAZİ

Yeni partinin logosunda başak, güneş ve terazi simgelerinin yer alması dikkat çekti. Yaşam ve Adalet Partisi'nin marka başvurusunu kimin yaptığı ise belli değil.

Bu arada, ali Babacan yurt içi gezilerini sürdürmekte, tartışma yaratacak sert çıkışlar yapmaktadır.

TPE MEVZUATI

Patent başvuruları, öncelikle  veri girişi yapılır. Kodlama ve arama işlemlerinden sonra KHK'nın 7. maddesine/ 6769 sayılı Kanunun 5. maddesine uygunluk açısından incelenecek olup reddedilip edilmeyeceğine karar verilir.. Herhangi bir şekli eksiklik saptanmaması ve reddedilmemesi halinde başvurular yaklaşık 6 ay sonraki Resmi Marka Bülteni'nde ilan edilir.

SİYASİ PARTİ NASIL KURULUR?

2820 sayılı siyasi partiler kanununun 8. Maddesi gereğince:
“Siyasi partiler, partiye üye olma yeterliliğine sahip en az otuz kişi tarafından kurulur. Bu kişilerin Türk vatandaşı olması zorunludur. Siyasi partinin genel merkezinin Ankara’da bulunması gereklidir. Siyasi Partiler bildirimle kurulur. Bildirim; İçişleri Bakanlığı’na yapılır. Bildirimde, kurulacak siyasi partinin adı, genel merkez adresi, kurucuların adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, öğrenim durumları, meslek ve sanatlarıyla ikametgâhlarının belirtilmesi ve bu bildirimin bütün kurucular tarafından imzalanması ve bildirime beşer adet olmak üzere kurucuların nüfus cüzdan kayıt örnekleri, adli sicil belgeleri ve kurucuların ayrı ayrı düzenledikleri siyasi parti kurucusu olabilme şartlarını taşıdıklarını belirten imzalı beyannameler ile kurucular tarafından imzalanmış parti tüzüğü ve programının eklenmesi şarttır. İçişleri Bakanlığı, bildirimin ekli belgelerle birlikte yapıldığı anda bir alındı belgesi verir ve kuruluş bildirisi ile alındı belgesinin onaylı birer örneği ekli belgelerle birlikte üç gün içinde Cumhuriyet Başsavcılığı ile Anayasa Mahkemesine gönderir. Siyasi Partilerin teşkilatı: merkez organları ile il, ilçe ve belde teşkilatlarından; TBMM grubu ile il genel meclisi ve belediye meclisi guruplarından oluşur. Siyasi partiler ayrıca isterlerse kadın kolu ve benzeri organlar oluşturabilir.”
2820 Sayılı Siyasi Partiler kanunu 10 kısım adı altında 124 madde ve 23 geçici maddeden oluşmaktadır.

Yapılan Yorumlar
HATIRLADIKLARIM / BİTLİS